• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg

Thang leo WERNER đã được các tổ chức Quốc tế uy tín chứng nhận chất lượng và tính an toàn của sản phẩm:

Mã số: 6006
(Thang sợi thủy tinh 7 lớp)
Dành cho 01 người sử dụng

Mã số: 6206
(Thang sợi thủy tinh 7 lớp)
Dành cho 01 người sử dụng

Mã số: T6206
(Thang sợi thủy tinh 7 lớp)
Dành cho 02 người sử dụng

Mã số: 7306
(Thang sợi thủy tinh 7 lớp)
Dành cho 01 người sử dụng

Mã số: 7406
(Thang sợi thủy tinh 7 lớp)
Dành cho 01 người sử dụng

Mã số: D6220-2
(Thang sợi thủy tinh 7 lớp)
Loại thiết kế gấp trượt

Mã số: 234T-3AS
(Thang nhôm cao cấp)

Dành cho 01 người sử dụng

Mã số: AL322-6
(Thang nhôm cao cấp)

Loại 2 bậc, sử dụng trong nhà

Mã số: AL323-6
(Thang nhôm cao cấp)

Loại 3 bậc, sử dụng trong nhà

Video nổi bật nhất

Thang Werner - 6200 series Các tính năng và Lợi ích

Thang Werner - Mới và cải tiến 6200 series với những bước thang chuyên nghiệp Sử dụng thang Werner để cảm nhận sự tiện lợi đến bất ngờ như quảng cáo sau ...

Khách hàng tiêu biểu của Werner Việt Nam